Умови та Правила

1. Визначення термінів

1.1. AirLaw.Pro – інтернет портал, створений для захисту прав пасажирів порушених під час внутрішніх та міжнародних повітряних перевезень.
1.2. AirLaw.Pro, s.r.o. – юридична особа, створена за законодавством Словацької Республіки та зареєстрована в Торговому Реєстрі Словацької Республіки за номером 46828273, місцезнаходження Заградніцка 64, 821 08 Братіслава, Словацька Республіка.

Компанія AirLaw.Pro на території України представлена Адвокатом Козирєвим Сергієм Сергійовичом. Свідоцтво про зайняття адвокатскою діяльністю № 6013/10.
1.3. Експерти AirLaw.Pro – експерти з міжнародного повітряного права, юристи-міжнародники, а також профільні спеціалісти, які займаються виключно проблемами, що виникають у пасажирів під час їх повітряних перевезень.
1.4. Клієнт – пасажир, який скористався послугами повітряного перевезення на внутрішньому або міжнародному рейсі авіаперевізника/ків, зазнав непередбачених збитків (шкоди) та звернувся за допомогою до AirLaw.Pro.
1.5. Довіреність – письмовий документ, за яким Клієнт надає право AirLaw.Pro діяти від його імені та представляти інтереси, в усіх приватних і державних органах на території України та будь-якій іншій країні світу, виключно з метою захисту його порушених прав під час перевезення.
1.6. Компенсація – грошові кошти, які виплачується авіаперевізником на користь Клієнта/ів, відповідно до положень нормативно-правових актів щодо захисту прав пасажирів, за результатами розгляду претензійного звернення підготовленого експертами AirLaw.Pro.
1.7. Нормативно-правові акти щодо захисту прав пасажирів – Варшавська Конвенція (1929), Монреальська Конвенція (1999), Регламент (ЄС) №261/2004, Повітряний кодекс України, Правила повітряних перевезень пасажирів і багажу № 735 (2012), Закон України «Про захист прав споживачів» та інші.
1.8. Перевізник або авіаперевізник – суб’єкт господарювання, який надає послуги з перевезення пасажирів, багажу, вантажу повітряним транспортом.
1.9. Претензія – складена у письмовій формі вимога про відшкодування шкоди (збитків), що виникла в результаті внутрішнього або міжнародного повітряного перевезення пасажира та багажу.

2. Загальні умови

2.1. Дані Умови та Правила визначають порядок надання компанією AirLaw.Pro, s.r.o. послуг, через інтернет портал AirLaw.Pro, описаних в Розділі 3.
2.2. Клієнт, який особисто або через уповноважену ним особу, заповнив форму на інтернет порталі та подав заявку для підготовки експертами AirLaw.Pro претензійного звернення до авіаперевізника, беззастережно погоджується з усіма положеннями цих Умов та Правил.
2.3. Після реєстрації на інтернет порталі AirLaw.Pro або подачі заявки на підготовку претензії, Клієнт припиняє будь-яке безпосереднє спілкування з авіаперевізником та іншими третіми особами, які прямо або опосередковано мають відношення до його спірного перевезення. У випадку з’ясування або отримання Клієнтом будь-якої додаткової інформації щодо випадку, який стався під час перевезення та яка має суттєве значення для розгляду його справи, зобов’язаний негайно передати цю інформацію AirLaw.Pro.
2.4. Будь-які грошові суми та/або інші види компенсацій, отримані Клієнтом від авіаперевізника або третіх осіб, у зв’язку з позитивним розглядом претензії підготовленої експертами AirLaw.Pro, є результатом послуг, наданих AirLaw.Pro, і в такому випадку Клієнт зобов’язаний сплатити протягом 10 (десяти) календарних днів AirLaw.Pro кошти за надані послуги у розмірі 30% від загальної суми компенсації.
2.5. У випадку відсутності правових підстав для отримання компенсаційних або інших відшкодувань, AirLaw.Pro, s.r.o. залишає за собою право відмовитись від підготовки претензій проти авіаперевізника в інтересах клієнта-пасажира, про що повідомить останнього протягом трьох діб.

3. Послуги компанії AirLaw.Pro

3.1. Інтернет портал AirLaw.Pro створений для захисту прав пасажирів порушених авіакомпанією або її уповноваженими особами, під час внутрішніх та міжнародних повітряних перевезень.
3.2. Після отримання заявки та копій перевізних документів від Клієнта, експерти AirLaw.Pro проводять юридичну оцінку і готують претензійне звернення в залежності від заявленого випадку:
– неналежне перевезення пасажира (затримка рейсу, скасування рейсу, відмова в перевезенні, зниження класу обслуговування, травма на борту та інше),
– неналежне перевезення багажу (затримка багажу, пошкодження багажу, втрата багажу, втрата частини речей з багажу та інше),
– неналежне перевезення вантажу (затримка вантажу, пошкодження вантажу, втрата вантажу, втрата частини або псування вантажу через недотримання вимог його перевезення).
3.3. Експерти AirLaw.Pro прикладають максимальних зусиль та застосовують всі наявні юридичні засоби для врегулювання претензійних вимог та отримання компенсацій в досудовому порядку. У випадку, якщо листування з авіаперевізником або його представництвом не принесли позитивного результату, останній відмовляється від добровільної виплати Компенсації пасажиру в досудовому порядку, експерти AirLaw.Pro, за згодою Клієнта, можуть ініціювати вирішення спору щодо виплати Компенсації в судовому порядку. Після згоди Клієнта порушити судову справу проти авіаперевізника, експерти AirLaw.Pro самостійно або за участю третьої сторони (тільки у випадку порушення судової справи не на території України) готують позов до суду. При цьому, Клієнт зобов’язується оформити, видати, підписати, завірити і надати всі необхідні документи, які може витребувати суд, і які не були надані Клієнтом раніше (наприклад, але не обмежуючись, суд може зажадати новий текст довіреності та/або вимагати завірити довіреність нотаріально).

4. Оплата послуг та Комісія

4.1. AirLaw.Pro, s.r.o. має право на винагороду (комісію) за цим Договором лише у разі позитивного розгляду справи та виплати авіаперевізником компенсації. У випадку відмови авіаперевізника від виплати компенсації, Клієнт не зобов’язаний оплачувати послуги експертів AirLaw.Pro.
4.2. У разі досудового врегулювання претензійних вимог пасажира, за отримання компенсації комісія AirLaw.Pro, s.r.o. становить 30% (включаючи ПДВ), яка вираховується із загальної суми відшкодування. У випадку передачі справи Клієнта до суду, його інтереси будуть представляти адвокати – партнери AirLaw.Pro. Вартість послуг адвокатів буде включена в загальну суму позовних вимог та відшкодована пасажиром на користь AirLaw.Pro, після вступу рішення суду в силу.
4.3. Судове рішення за яким Клієнт отримує тільки частину Компенсації або відшкодування, AirLaw.Pro утримує комісію в розмірі 40% (в т.ч. ПДВ) від суми отриманої Клієнтом за рішенням суду.
4.4. Незалежно від порядку врегулювання претензійних вимог пасажира (в досудовому або судовому порядку), AirLaw.Pro, s.r.o. отримує кошти від перевізника та після утримання комісії та додаткових судових витрат, виплачує Клієнтові решту компенсації в найкоротші терміни.
4.5. Клієнт зобов’язаний надати коректну інформацію AirLaw.Pro про свій банківський рахунок для здійснення переказу належних йому відшкодувань. AirLaw.Pro бере на себе всі витрати, пов’язані з переказом компенсаційних відшкодувань на банківський рахунок Клієнта, але не покриває витрати Клієнта на отримання коштів в банку.
4.6. У випадку виплати авіаперевізником Компенсації безпосередньо Клієнту, останній зобов’язаний у найкоротший термін (протягом 5 днів) надіслати винагороду AirLaw.Pro. Якщо Клієнт отримає Компенсацію у вигляді ваучерів, чеків, купонів, квитків, сертифікатів, тощо від компанії-авіаперевізника, Клієнт зобов’язаний без зволікання повідомити про це компанію AirLaw.Pro.

5. Захист даних

5.1. Компанія AirLaw.Pro з великою повагою ставиться до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб, які відвідали сайт, а також тих, хто користується наданими сайтом сервісами, у зв’язку з чим, AirLaw.Pro прагне захищати конфіденційність персональних даних (відомостей чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована), тим самим створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання сервісів сайту кожному користувачеві.
5.2. При використанні сервісів сайту AirLaw.Pro здійснюється обробка даних Клієнта, а саме: даних, що надаються Клієнтом, як при заповненні реєстраційних форм, так і в процесі користування сервісами; файли cookie; ір-адреси; параметри і налаштування інтернет-браузерів.
5.3. AirLaw.Pro використовує персональні дані, надані Клієнтом, з метою перевірки можливості останнім отримати Компенсацію та з метою підготовки відповідних претензійних звернень до авіаперевізника. Будь-які персональні дані збираються відповідно до Генерального регламенту про захист персональних даних, Регламентом ЄС № 2016/679.
5.4. AirLaw.Pro не збирає будь-яку інформацію, до обробки якої, законодавством встановлені певні вимоги, як-то інформацію про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання в скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних.
5.5. AirLaw.Pro збирає дані про статистику відвідування сайту. Відомості можуть містити інформацію про з’єднання, трафік, браузер користувача, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет та знаходження на сайті.

6. Захист персональних даних

6.1. AirLaw.Pro використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Однак, не дивлячись на всі зусилля, AirLaw.Pro не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами регулювання AirLaw.Pro.
6.2. AirLaw.Pro забезпечує застосування всіх відповідних зобов’язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.
6.3. Поширення персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
6.4. AirLaw.Pro передає персональні дані третій стороні лише за таких обставин:
1) якщо Клієнт дав на це згоду;
2) якщо мета цієї передачі даних безпосередньо пов’язана з метою, для досягнення якої персональні дані збиралися спочатку;
3) якщо це необхідно для підготовки, уточнення і виконання Договору з Клієнтом;
4) якщо це вимагається законом, адміністративним або судовим розпорядженням;
5) якщо це вимагається для обґрунтування або захисту позовних заяв або для захисту судового позову;
6) якщо це вимагається для попередження зловживання чи інших неправомірних дій, наприклад скоординованих атак, з метою забезпечення збереження даних.

7. Взаємодія AirLaw.Pro з третіми особами стосовно персональних даних

7.1. AirLaw.Pro не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб’єкта персональних даних або надання повноваження щодо стягнення Компенсації третіми – особами- партнерами AirLaw.Pro, або в інших випадках, викладених в цих Умовах. AirLaw.Pro розуміє, що особиста інформація є цінністю і невід’ємним змістом, в тому числі, особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, тому вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації користувачів, добровільно і усвідомлено переданої останніми AirLaw.Pro.
7.2. На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході по посиланню на інші веб-сайти дія цієї Політики на такі сайти поширюватися не буде. В результаті чого, AirLaw.Pro рекомендує переглядати політику в сфері конфіденційності і персональних даних кожного веб- сайту перед тим, як передавати будь-які персональні дані, за якими особу можуть ідентифікувати.

8. Використання cookie-файли

8.1. Під час входу на сайт, cookie зберігає на комп’ютері або мобільному пристрої користувача невеликий текстовий файл. Використовуючи цей файл, сайт запам’ятовує дії і налаштування (логін, мова, розмір шрифту та інші параметри відображення інформації) протягом певного періоду часу. Завдяки цьому користувачу не потрібно вказувати їх заново кожен раз, під час послідуючих входів на сайт.
8.2. AirLaw.Pro використовує cookie-файли, щоб Клієнту було максимально комфортно користуватися сайтом. Таким чином AirLaw.Pro використовує cookie-файли трьох основних типів для наступних цілей:
1) Необхідні cookie – файли – використовуються для забезпечення належної продуктивності веб-сайту, безпеки клієнтів і їх даних, надання високоякісних послуг та для легкого налаштування облікового запису;
2) Функціональні cookie- файли використовуються для поліпшення інтерфейсу веб-сайту, аналізу використання системи, а також для поліпшення надання послуг;
3) Рекламні cookie – файли використовуються для спостереження за користувачем в режимі онлайн і оптимізації маркетингових компаній, щоб за допомогою цифрових аналітичних інструментів і персоналізації в реальному часі зробити використання нашого сайту зручнішим для тебе. AirLaw.Pro також використовує cookie-файли для реалізації поведінкового онлайн-орієнтування для того, щоб показати релевантну рекламу, пов’язану з минулими пошуковими запитами Клієнта.

9. Право Клієнта розірвати Договір

9.1. Відповідно до законодавства Європейського Союзу Про права споживачів, Клієнт має право розірвати Договір протягом 14 днів після його укладення (надіславши повідомлення звичайною поштою або по e-mail) без обґрунтування причин. Для того, щоб Договір був розірваний, відмова має бути відправлена протягом зазначеного вище терміну та містити чітку вказівку про бажання розірвати Договір. У зв’язку з характером послуг, що надаються AirLaw.Pro, Клієнт не можете розірвати Договір у тому випадку, якщо AirLaw.Pro поінформував про те, що авіаперевізник прийняв Претензію щодо отримання Компенсації, так як це буде означати, що послуга вже була надана.
9.2. Відмова повинна бути відправлена за адресою:
Zahradnicka 64,
821 08 Bratislava, Slovak Republic
або е-mail: office@airlaw.pro

10. Заключні положення

10.1. AirLaw.Pro, s.r.o. має право вносити зміни в дані Умови та Правила, а також встановлювати додаткові умови в будь-який час та без попереднього повідомлення та погодження. Проте, зміни, які можуть нести негативні наслідки для Клієнта, можуть бути прийняти лише за попереднім погодженням з останнім.

Прийнято та опубліковано 02.01.2021 року