Zrušili úplne tvoj let? Oznámili to to až na letisku alebo menej ako 14 dní pre odletom?

Získaj kompenzáciu 600 euro + preplatené náklady